Kinderopvang Clara Di Luna

Verwonderd kindje in kinderopvang Clara di Lua

Over ons

We heten jullie van harte welkom bij kinderopvang Clara di Luna, een crèche met een toekomstgerichte visie.

Clara di Luna biedt een kleinschalige opvang met een capaciteit van 28 kinderen in een huiselijke sfeer. Zo kunnen we ingaan op de persoonlijke behoeften van ieder kind.  Deze individuele benadering staat volledig in het teken van de emotionele, motorische en sociale ontwikkeling van elk kind. In onze gezellige speel-en leefruimten zorgen we voor leuke activiteiten en aangepast speelgoed zodat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen tempo.

We willen werken op mens-en milieuvriendelijke manier. Deze lijn trekken we door in de dagelijkse werking, de opvoeding, de verzorging, de maaltijden, de inrichting en de infrastructuur. Voor de irichting krijgen natuurlijke materialen de voorkeur. Zodra het weer het toelaat spelen en leven we in onze ruime, zongerichte tuin.

In onze grote bio-moestuin worden de peuters zoveel mogelijk betrokken bij het zaaien, planten en oogsten. Hierdoor creëren we een grote betrokkenheid met de natuur wat hun zintuigelijke ontwikkeling optimaal bevorderd. Ruiken, voelen, proeven, smaken, … en zoveel meer!

Kinderopvang Clara di Luna is open van 7u30 tot 18u30 van maandag tot en met vrijdag.

Omdat we onder toezicht van Kind en Gezin werken ontvangt u als ouder elk jaar een fiscaal attest. Uw ouderbijdrage is dus fiscaal aftrekbaar. De opvangprijs per dag wordt bepaald volgens uw inkomen.

We hopen u snel eens te mogen begroeten,

Annelies, Katrien, Maïté, Loren, Svetlana en Jamie

Onze missie

Kinderopvang Clara di Luna biedt dagopvang/verzorging voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Ter voorbereiding van de kleuterschool worden diverse activiteiten aangeboden om hun algemene ontwikkeling te stimuleren en te bevorderen. Om de persoonlijke ontwikkeling van elk kind optimaal te kunnen stimueleren werken we in 2 horizontale groepen namelijk een babygroep en een peutergroep.

Professionele kinderbegeleidersteam Clara di Luna steeft ernaar de kinderen op te vangen in een kindvriendelijk, stimulerende en huiselijke sfeer. Door respect als waarde centraal te zetten, willen we dit ook doorgeven in de opvoeding van de kinderen. Ouders en kinderen zijn partners in de opvoeding van de kinderen.

Samen, groeien, ontdekken, beleven … in Clara di Luna leren ze het voor het leven.

Onze visie

Onze visie over het pedagogisch beleid in de opvang

Kinderopvang Clara di Luna streeft ernaar om een optimale kwaliteit aan te bieden aan alle kinderen en hun ouders ongeacht hun afkomst, hun achtergrond, hun bijzondere zorgvraag.

We willen deze kwaliteit aanbieden doormiddel van het creëren van een ontwikkelingsstimulerende omgeving zowel binnen in onze ruime speelzaal als buiten in de speeltuin. Door de kinderen vaak buiten te laten spelen willen we hun zintuigelijke ontwikkeling voor omgeving, planten, dieren en respect voor de natuur bijbrengen. Ook het meeparticiperen in onze grote bio-moestuin en het mogen plukken en proeven, stimuleren we hen zoveel mogelijk met de buitenwereld.

Bij het binnenspelen willen we de kinderen zoveel mogelijk als individu begeleiden met liefde en respect. Zodoende geven we hen de kans zich op een veilige en in een rustige omgeving hun wereld en die van de anderen te ontdekken.

Elk kind is voor ons uniek.

Onze visie met betrokkenheid en participatie van gezinnen

In kinderopvang Clara di Luna krijgt elke ouder de nodige aandacht. Zowel tijdens het onthaal ’s morgens als afhaalmoment ’s avonds is er voldoende tijd voorzien om het dagverloop, eventuele vragen en opmerkingen te bespreken. Ouders krijgen bij ons ook de kans om persoonlijke problemen met ons te delen en we bieden graag een luisterend oor en troost aan. Indien ze dit graag willen, voorzien we daar tijd voor tijdens wat rustige momenten op afspraak.

Jaarlijks voorzien we een feestje zodoende dat alle ouders eens samenkomen, wat kennis kunnen maken en ervaring en plezier met elkaar kunnen uitwisselen.

Met alle kinderen, ouders en begeleiderers zijn we samen één grote familie.